அருகில் உள்ள உங்கள் ரசி எதுவோ அதனை தேர்வுசெய்து படிக்கலாம் 

   அனைத்து ராசிகாரருக்கும் நன்மைகளும் உண்டு,தீமைகளும் உண்டு, 
தீமை அதிகம் இருக்கும் ராசிகள் கவலைபடவேண்டாம், இது ராசி பலன் தான் இதன் பின் நட்சத்திரம்,இலக்கணம் , அவர் அவர் பிறந்த ஜாதக 
பலன்  இருக்கிறது மற்றும் தசா புத்தி பலன்கள் இருக்கிறது , ஆதலால்  எதற்கும் கவலை படாமல் கடவுள்  நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.  எல்லாம் வெற்றிதான்.    

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com