ஜோதிட மென்பொருள் தமிழில்  

Rs, 1600/-

Comtact Us: 99767 32039


Contact Us: 9976732039,

தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புகழ் பெற்ற ஜோதிடர்களால் உலகம் முழுவதும் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் எமது தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள் பலராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை, இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் இந்த மென்பொருளைப் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம்.

துல்லியமான தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள்

எமது தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள் துல்லியமான, சுறுக்கமான கணக்குகளையும் முன்கணிப்புகளையும் அளிக்கிறது. இப்போது, பரீட்சிக்கப்பட்ட ஜோதிட மென்பொருள் ஜோதிட மதிப்புகள் கணிக்கும் வேலையைச் செய்வதால் நீங்கள் ஜோதிட பகுப்பாய்வுகளில் கவனம் செலுத்த இது உதவுகிறது.

வேத ஜோதிடம் சார்ந்த அனைத்து கனிப்புகளும்

ஆஸ்ட்ரோ-விஷனின் தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள் ஜோதிட பகுப்பாய்வுகளுக்கும், வேத ஜோதிடத்தின்படியான ஜோதிட ஆலோசனைக்கும் தேவையான முழு கணக்குத் தொகுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது. கணக்குகள் மற்றும் முன்கணிப்புகளை தமிழில் தரும் தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளை

மாற்றிக் கொள்ளத் தக்க அயனம்சத் தெரிவுகளுடன் கூடிய தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள்

சித்ர பக்ஷம் அயனம்சம் அல்லது லஹிரி அயனம்சம், ராமன் அயனம்சம், கிருஷ்ண மூர்த்தி அயனம்சம், திருக்கணிதம் அயனம்சம் மற்றும் ஒரு பயனாளியால் வரையறுக்கப்பட்ட அயனம்சம் போன்ற பல்வேறு அயனம்ச அமைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தெரிவுகள் குறிப்பாக ஜோதிடர்களுக்கும் இந்திய ஜோதிட ஆய்வுகளில் ஆர்வமுள்ளஜோதிட மாணவர்களுக்கும் இது பயனள்ளதாக அமையும்.

நகரங்களின் மிகப்பெரிய தரவுத் தளம்

உலகமெங்கும் உள்ள பல்வேறு நகரங்களின் மிகப்பெரிய தரவுத் தளத்தை உள்ளடக்கியது. எனவே, நீங்கள் அட்சரேகை தீர்க்க ரேகை அல்லது கால மண்டலங்களில் நேரத்தைச் செலவிட வேண்டியதில்லை. இதில் மேலும் பல நகரங்களை இணைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இதனால், இது முழுமையான மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளத்தக்க ஒன்றாக உள்ளது.

நாளிகை அல்லது நாளிகா மாற்றி

ஒரு நாளிகையை மணி நேரமாக மாற்றும் மாற்றி ஒன்றை ஒன்று ஒப்பிட ஏதுவாக உள்ளது

தாஸ அமைப்பு

தாஸ அமைப்புக்கான இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள். ஒன்று 365.25 நாட்கள் உள்ளது. மற்றொன்று 360 நாட்கள் உடையது.

பாவ பலம் கணக்கிடும் முறைகள்:

பாவ பலத்திற்கான முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக இரண்டில் ஒன்றைத் தெரிவு செய்யுங்கள். ஒன்று, ஒப்புமைப் படுத்துவதால் உறுதிசெய்யப்படும் வெள்ளியின் தன்மை. மற்றொன்று ஒப்புமை இருந்தால் கூட வெள்ளி சாதகமாக உள்ள தன்மை.

உபயோகப்படுத்துவதில் சுலபம் 

தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள் உபயோகப்படுத்துவதல் எளிமையானது மற்றும் சுலபமானது. பட்டியலில் உள்ள தெரிவுகள் சுலபமாக அணுகக்கூடியது மற்றும் கணக்கீடு அறிக்கைகள் யாவும் ஆற்றல்மிக்க வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 தேவை என்றால்

இந்த என்னில் 9976732039 தொடர்புகொள்ளவும்  Arunaisami

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com