லக்னமே வாழ்க்கை

உங்கள் ஜாதகம் முப்பத்தி ஒன்பதுபக்கம், ஆயுல்கல ஜோதிடம், மற்றும் லக்னம் என்ன .விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ. தின ஓரையில் பயன்கள், என்ன?கடன் தீர - ஜோதிடம் கூறும் வழி, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் கவனத்திற்கு,

இவைகள் அனைத்தும் உங்கள் கைகளுக்குள் Rs 300

 

 

கட்டணம் ரூபாய்  300

 

உங்களது பெயர்:  ............................ -Your name:
பிறந்த மாவட்டம்:............................-District:
பிறந்த தேதி:  மணி :  நிமிடம்:நொடி :

-Date of Birth: AM -  PM  -

காலை- மாலை ......................../ H: 00 / min: 00 / sec: 00    

ஜாதகம் கணிக்க பதிவு செய்பவர்கள் தங்களது. தொலைபேசி,  அல்லது ,மொபைல்,  எண் ,தவறாமல் குறிப்பிடவும் 

இவைகள் மிக மிக முக்கியமானவை  இவைகளை சரியாக அனுப்பினால் சரியான தகவல்கிடைக்கும் கிலே உள்ள படிவத்தில் குறிப்பிடவும்     

*required

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com