12 ஜோதிர் லிங்கம்
 • அருள்மிகு நாகநாதர் திருக்கோயில், தாருகாவனம், ஜாம்நகர்
 • அருள்மிகு சோமநாதர் திருக்கோயில், பிரபாசப் பட்டணம், ஜுனாகட்
 • அருள்மிகு வைத்தியநாதர் திருக்கோயில், பரளி, பீட்
 • அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில், காசி, வாரணாசி
 • அருள்மிகு மல்லிகார்ஜுனர் திருக்கோயில், ஸ்ரீசைலம், கர்நூல்
 • அருள்மிகு திரியம்பகேஸ்வரர் திருக்கோயில், திரியம்பகம், நாசிக்
 • அருள்மிகு ஓம்காரேஷ்வரர் திருக்கோயில், மேற்கு நிமாட், மாந்தாதா
 • அருள்மிகு மகாகாளேஸ்வரர் திருக்கோயில், உஜ்ஜைனி, உஜ்ஜயினி
 • அருள்மிகு குஷ்மேஸ்வரர் (கிருஷ்ணேஸ்வரர்) திருக்கோயில், வேரூல், அவுரங்காபாத்
 • அருள்மிகு கேதாரீஸ்வரர் திருக்கோயில், கேதார்நாத், ருத்ரப்ரயாக்
 • அருள்மிகு பீமாசங்கரர் திருக்கோயில், பீமா சங்கர், புனே
 • அருள்மிகு ராமநாதர் திருக்கோயில், ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம்
 

 

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com