காதல் செய்பவர்கள் ஜாதகம் பார்த்து காதல் செய்வது முதலில் முடியாது, ஆனால் ஜாதகம் பார்த்து பரிகாரம் செய்து கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் .முதலில் பெற்றோர்கள் தம் குழந்தைகளின் ஜாதகத்தை பார்த்து காதல் திருமணமா அல்லது நிச்சியக்கப்பட்ட திருமணமா என்று பார்த்துகொள்ளவும் அப்படி காதல் திருமணம் என்றால் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கலாம்

கீழ்காணும் வினாக்கள் உங்களுக்கு பொருந்தும்

 • என் காதல் வெற்றி பெருமா ?
 • என் காதலுக்கு இரு வீட்டார் சம்மதம் கிடைக்குமா?
 • அப்படி காதல் செய்தால் எங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து இருக்கா ? 
 • எப்பொழுது எனக்கு காதல் கல்யாணம் நடக்கும் ?
 • பிரிந்த காதல் சேருமா ?
 • நான் காதலிக்கும் காதலன் / காதலி நல்லவர்களா ?

கீழ்காணும் விவரங்களை நாங்கள் தருகிறோம்

 • உங்களின் பிறப்பு சார்ந்தக் கேள்விகளுக்கு
 • உங்களின் தனிப்பட்ட ஜோதிடம்
 • உங்களின் வீடு, தொழில், திருமண வாழ்க்கை பற்றிச் சொல்லப் படும்
 • உங்களின் கிரக நிலைகள் சம்பந்தமான பதில்கள்
 • உங்களின் கட்டங்கள் பற்றிய பதில்கள்
 • உங்களின் பலம் மற்றும் பலவீனம் பற்றிச் சொல்லப் படும்
 • காதல், திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தமான சிறப்பு பதில்கள் சொல்லப் படும்
 • எந்த காலகட்டத்தில் ஒற்றுமை மற்றும் பிரிவினை பற்றித் தெரிந்து கொள்ள
 • எப்பொழுது உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும்..?
 • தசா புத்தி பலன்கள் பற்றிச் சொல்லப் படும்
 • தசா கட்டங்கள்
 • கோச்சார பலன்கள்
 • எந்தெந்தக் கோயில்களுக்குச் செல்லலாம்..?

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com